fredag 9 april 2010

Snurran-böckerna av Eva Bergström

Lena Kåreland berättar om Snurran som är en kattflicka som hävdar sin rätt, tar plats, beter sig som "vi inte vill att våra barn ska göra" (som en negativ recensent skrev). Snurran beter sig inte som en flicka "ska göra". Mer Snurran-böcker till barnen! säger jag.

Genuspedagogen Kajsa Svaleryd visade en Snurranbok för en grupp förskolebarn. När de såg bilden på Snurran och hörde hennes namn sa barnen att Snurran var flicka. När de hade hört boken sa de att Snurran var pojke. "För flickor gör inte så..."

Ok, mer Snurran till barnen men också - vi måste prata med barnen om det vi läser med dem. Samtalet är viktigt. Hade inte Svaleryd pratat med barnen om Snurran kanske det inte hade kommit fram att de trodde att Snurran var pojke och den tanken hade fått vara kvar, utan diskussion och chans till nya tankebanor.

Inga kommentarer: